Sari la conținut

„Proiecte Speciale” – Concurs de granturi mici (runda I)

 • de
Concurs de granturi mici

Termeni de Referință pentru selectarea a cinci beneficiari de granturi în cadrul „Proiectelor Speciale” – cu sprijinul proiectului Consolidarea Redacțiilor pentru Dezvoltare Durabilă (CReDD)

Proiectul CReDD, desfășurat de Internews în Moldova, anunță o competiție de granturi mici la care se pot înscrie instituțiile media independente regionale, care își doresc îmbunătățirea calității conținutului, a afacerii, precum și să dezvolte strategii de implicare a publicului.

Aceste proiecte vor ajuta beneficiarii să obțină „câștiguri rapide” prin sprijinirea unei inițiative specifice care reflectă prioritățile și ambițiile interne ale redacțiilor și care reprezintă un potențial de generare a noilor venituri, de a îmbunătăți calitatea sau relevanța materialelor de presă sau de a crește capacitatea instituției media de a-și implica publicul, sau de a atrage un nou public țintă.

Rezultatele proiectului ar trebui să stimuleze creșterea de mai departe a redacției, deschiderea spre experimentare și dezvoltare. Beneficiarii vor fi ghidați de echipa proiectului pentru a-și realiza ideile în mod eficient. Proiectele pot include (dar să nu se limiteze):

 • lansarea unei noi rubrici pe pagina web;
 • realizarea unor materiale long-read pe o temă relevantă la nivel local, cu un unghi de abordare pe interesul uman (de exemplu, antreprenoriat, mediul ambiant, lideri ai generației tinere, educație etc.);
 • găzduirea unui eveniment promoțional offline (de exemplu, discuții în persoană cu jurnaliștii, evenimente aniversare etc.);
 • introducerea de noi formate de conținut care utilizează diferite platforme și tehnologii pentru a implica publicul (de exemplu, livestreaming, podcasturi, materiale video scurte și mini-documentare, crowdsourcing);
 • lansarea ghidului consumatorului de afaceri locale, utilități publice și anunțuri etc.
 1. Condiții pentru obținerea unui grant

Solicitanții trebuie să trimită o idee de proiect (până la 500 de cuvinte) în care să explice despre ce este vorba și care sunt obiectivele propuse. Noi nu vă limităm în niciun fel formularea ideilor și a obiectivelor voastre. Cererea de participare va conține detalii despre modul în care noul proiect va ajuta la îmbunătățirea  conținutului media sau cum va stimula afacerea etc. Formularul complet de cerere online poate fi găsit AICI.

Internews va organiza o sesiune de informare după lansarea competiției pentru a clarifica cerințele și așteptările față de potențialii solicitanți.

 1. Durata proiectului și limitele bugetului

Internews va oferi cinci granturi mici, de aproximativ 3.000 de Dolari SUA fiecare, pentru a susține „Proiectele Speciale” ale solicitanților. Granturile vor acoperi cheltuielile necesare implementării proiectelor, cum ar fi salariile, costurile de producere a conținutului, actualizarea echipamentelor și consumabilelor, achiziționarea de licențe software, îmbunătățirea sistemului de management al conținutului, dezvoltarea paginii web etc. Sumele granturilor vor fi furnizate în rate pe parcursul proiectului. Pentru a obține următoarea tranșă, beneficiarii trebuie să atingă reperele predeterminate. Durata proiectului va fi de maxim patru luni de la data semnării acordului de grant.

 1. Cine poate participa?

 Redacțiile regionale (cu sediul în afara Chișinăului) de toate tipurile (print, radio, televiziune sau mass-media online) – sunt încurajate să depună dosarul pentru concurs. Instituțiile media trebuie să aibă o politică editorială independentă și să demonstreze devotament față de standardele și etica jurnalistică profesională. Toate redacțiile regionale sunt eligibile să participe, dar prioritate vor avea acele instituții media care nu primesc deja sprijin din partea proiectului CReDD.

 1. Selectarea beneficiarilor

Cererile vor fi evaluate de un juriu de experți (din domeniul mass-media și reprezentanți ai donatorilor) în baza unor criterii de selecție:

– claritatea și coerența propunerii/ideii de proiect,

– noutatea și inovația proiectului/ideii,

– capacitatea și experiența echipei de a realiza proiecte/schimbări,

– rezultatele și impactul așteptate în urma realizării proiectului,

– politică editorială independentă și angajament dovedit față de jurnalismul etic;

– caracterul rezonabil al bugetului.

Solicitanții de granturi trebuie să se asigure că reflectă aceste puncte în materialele depuse la concurs (în ideea de proiect etc.). Instituțiile media care nu primesc deja sprijin din partea acestui proiect vor avea un avantaj în procesul de selectare.

 1. Termenul de depunere

Candidații interesați vor completa și trimite formularul online de participare în română sau rusă, până la 10 martie 2022, ora 18:00. Persoana de contact: Irina Gotișan, Coordonatoare de program, e-mail: igotisan@internews.org, +373 69 855 776.

Etichete: