Sari la conținut

SOLICITARE DE PROPUNERI – Media Incubation Grants

 • de

Data publicării: 12 decembrie 2023
Cine poate participa: instituții media independente, organizații ale societății civile (OSC), activiști civici, jurnaliști, bloggeri, vloggeri, influenceri și alți creatori din Moldova.
Data limită: 15 ianuarie2024, 18:00

DESCRIERE PROGRAMULUI
Internews în Moldova, în parteneriat cu Mediacor, anunță un concurs de granturi mici pentru a promova inovația și un mediu informațional sănătos. Mediacor este un centru de producție digital-media din Republica Moldova, găzduit de Universitatea de Stat din Moldova, care oferă resurse tehnologice de ultimă generație instituțiilor media tradiționale și start-up-urilor, bloggerilor, influencerilor și altor creatori de conținut pentru a realiza proiecte și a testa concepte noi. Solicitanții sunt încurajați să se concentreze pe activități inovatoare, creative și interactive care valorifică resursele de ultimă oră ale Mediacor și dezvoltă conținut care promovează abilitățile de gândire critică. În acest sens, una dintre cerințele acestui concurs este ca toate proiectele propuse să utilizeze resursele tehnologice oferite de Mediacor pentru a atrage noi audiențe pe diverse platforme și medii.

Proiectele propuse vor fi raportate în mod direct la misiunea organizației sau domeniile de expertiză a solicitantului și pot răspunde necesităților informaționale ale anumitor grupuri (de exemplu, femei, tineri, comunități vulnerabile, persoane în vârstă, comunități neinformate, grupuri etnice și lingvistice etc.) sau reflecta subiecte tematice (de exemplu, anticorupție, alegeri, alfabetizare media, coeziune socială etc.). Educația media/informațională și gândirea critică ar trebui să fie integrate ca elemente transversale în toate proiectele pentru a împuternici cetățenii cu abilități necesare pentru a naviga, analiza și interacționa ca urmare a evoluției peisajului informațional.

Cel puțin 20% din valoarea totală a proiectului va fi alocată pentru serviciile achiziționate de la Mediacor, cheltuieli asociate cu activitățile propuse. Lista serviciilor și costurile Mediacor poate fi accesată AICI și trebuie reflectată în propunerea de proiect și buget.

Proiectele pot include mai multe inițiative ce nu se vor limita la: 

 • Producerea conținutului de educație mediatică, cum ar fi cluburile de dezbateri, jocuri, competiții, emisiuni satirice, desene animate, etc.;
 • Campanii și inițiative online și offline care implică, informează și inoculează cetățenii împotriva dezinformării;
 • Activități de îmbunătățire a abilităților oamenilor de a analiza, utiliza, crea și distribui informații, atât online, cât și offline, mai eficient și responsabil;
 • Campanii de educație mediatică care implică influenceri, lideri comunitari, actori și alți profesioniști;
 • Activități în comunitate bazate pe verificarea informațiilor din mediul online;
 • Producere de conținut viral pentru a promova implicarea cetățenilor;
 • Cooperarea cu alți rezidenți ai Asociației COR pentru a face schimb de idei;
 • Jurnalism de investigație și storytelling bazat pe date;
 • Producerea conținutului care utilizează tehnologii emergente, cum ar fi inteligența artificială, realitatea augmentată și realitatea virtuală, pentru a explora modalități noi de a implica audiența.

Solicitanții sunt încurajați să propună abordări și activități diferite, și să nu se limiteze doar la exemplele de mai sus.

VALOAREA GRANTULUI
În cadrul acestui program, Internews intenționează să acorde până la 12 granturi cu un buget maxim de până la 10,000 USD fiecare. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse de către proiectele selectate. Valoarea finală a bugetului va fi revizuită și ajustată, dacă este necesar, cu îndrumarea Internews doar pentru candidații selectați.

PERIOADA DE PERFORMANȚĂ

Internews anticipează semnarea acordurilor de subgrant în perioada februarie-martie 2024, cu perioada de performanță martie – august 2024.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie instituții media independente, OSC-uri, activiști civici, jurnaliști, bloggeri, vloggeri, influenceri sau alți creatori din Moldova;
 • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova;
 • Să nu aibă afiliere cu instituții/funcții publice, partide politice și organizații/grupuri religioase;
 • Să demonstreze angajamentul de a utiliza resursele Mediacor pentru dezvoltarea ideilor proiectelor:
 • Solicitanții care nu alocă un buget de minimum 20% pentru serviciile Mediacor vor fi automat descalificați.

Persoanele fizice, freelancerii și alți producători de conținut (sau grupuri) fără înregistrare oficială vor încheia parteneriate cu entități legale. În absența canalelor de distribuire a conținutului/produselor, solicitanții vor identifica instituții media/canale care vor să publice sau să distribuie conținutul propus. Acest aspect va fi descris în propunerea de proiect și susținut de scrisori de suport din partea acestor instituții.

Beneficiarii actuali Internews in Moldova nu sunt eligibili, însă solicitanții pot stabili colaborări cu partenerii cheie pentru a distribui conținutul pe platformele acestora.

CRITERIILE DE EVALUARE
Dosarele vor fi revizuite și evaluate de către o comisie în baza unor criterii de evaluare. Fiecare proiect va primi un punctaj, scorul maxim fiind 100 de puncte. Dosarele vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii:

Criterii de evaluarePunctaj maxim
Activitățile propuse sunt clare și detaliate20
Activitățile de educație media/informațională și gândire critică sunt reflectate în propunerea de proiect20
Noutatea și inovația proiectului20
Capacitatea și experiența de a realiza proiecte20
Eficiența costurilor (costurile sunt stabilite în mod rezonabil în buget și asigură cea mai bună realizare posibilă a activităților propuse) 20
Total100 puncte

Beneficiarii selectați vor trece prin proceduri standard de verificare, în conformitate cu politicile Internews și ale donatorilor.

CONȚINUTUL DOSARULUI
Dosarul pentru solicitarea asistenței trebuie să includă următoarele documente care pot fi depuse în limba română, rusă sau engleză:

 1. Formularul de înregistrare completat;
 2. Bugetul detaliat în Excel;
 3. Copia Certificatului sau a Deciziei de Înregistrare a organizației;
 4. Copia statutului Organizației (pentru organizațiile non-guvernamentale).

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARELOR
Toate dosarele vor fi expediate în format electronic (anexând documentele menționate în secțiunea Conținutul Dosarului) la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea „RFA: Media Incubation Grants” în subiectul mesajului, până pe data de 15 ianuarie 2024, ora 18:00. E-mailul trebuie să enumere și să descrie documentele care vor fi incluse ca părți ale dosarului. În cazul în care sunt necesare mai multe mesaje pentru transmiterea conținutului dosarului, fiecare mesaj va fi numerotat în subiectul mesajului (de exemplu, „mesajul 1 din 3”).

NOTIFICAREA ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE
Toți solicitanții vor fi înștiințați de echipa Internews în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor. Solicitanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de participare ajung la reprezentanții Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de douăzeci (20) zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea cererilor.

Organizația câștigătoare trebuie să confirme cererea și acceptarea selecției în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la notificarea selecției sau selecția va fi retrasă și va fi oferită următorului solicitant, cel mai calificat.

AVIZUL DE SELECȚIE A DOSARULUI NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Odată ce selecția este confirmată, un acord final de subgrant va fi negociat și semnat cu solicitantul câștigător, după aprobarea finanțatorului și a verificării cu succes a procedurilor standarde.

INFORMAȚIE DE CONTEXT
Această activitate face parte din proiectul „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID și Ambasada Marii Britanii la Chișinău, implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.