Sari la conținut

Programul de Granturi „Fond de Sprijin pentru Mass-Media Independentă din Moldova”

  • de

Internews în Moldova solicită propuneri în cadrul Programului de Granturi „Fond de Sprijin pentru Mass-Media Independentă din Moldova” pentru a oferi suport instituțional mass-mediei independente profesioniste din Moldova pentru a rămâne pe linia de plutire și a continua să producă conținut media de încredere și bazat pe dovezi. Granturile vor fi oferite în cadrul proiectului „Susținerea Presei Independente și a Rezilienței Informaționale (SIMIR) în Moldova” implementat de către Internews și finanțat de Uniunea Europeană. Scopul Fondului de Sprijin este de a ajuta instituțiile media să continue crearea de conținut, astfel încât publicul să poată accesa informații de calitate, bazate pe fapte. Fondurile vor ajuta instituțiile media să continue operațiunile, producerea și distribuirea de conținut și implicarea audienței în conformitate cu strategia lor.

 PROFILUL SOLICITANTULUI

Programul de granturi este destinat organizațiilor media independente, cu capacități operaționale și de producere stabile, care oferă publicului informații obiective, de calitate și bazate pe fapte. Partenerii cheie Internews din Moldova nu sunt eligibili pentru acest apel specific.

NUMĂRUL DE GRANTURI

Vor fi oferite până la 9 granturi. Numărul final de granturi acordate va depinde de propunerile eligibile primite și calificate.

VALOAREA GRANTULUI

Bugetul maxim este de 27.600 EURO pentru fiecare grant. Valoarea finală a subgranturilor va fi stabilită în funcție de necesitățile imediate ale fiecărei instituții media.

DURATA

Durata minimă a unui proiect este de 6 luni, iar durata maximă este de 12 luni.

COSTURI ELIGIBILE

Subgranturile vor fi oferite pentru sprijin instituțional, inclusiv pentru:

  1. Salarii și onorarii pentru personalul cheie/esențial (jurnalişti, traducători, editori, designeri, contabili, personal de colectare de fonduri și/sau de dezvoltare a afacerii etc.);
  2. Costuri de transport aferente activității instituției media;
  3. Cheltuieli operaționale, cum ar fi arenda oficiului, închirierea/întreținerea echipamentelor, rechizite de birou, cheltuieli de menținere a pagini web, cheltuieli de comunicare, utilități, auditori financiari externi, costuri pentru consultanță juridică etc.;
  4. Echipamente și/sau softuri doar în cazul în care este prezentată o justificare solidă.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova.
  • Să aibă o politică editorială independentă (reieșind din evaluările/rapoartele externe de evaluare, în cazul în care există).
  • Să demonstreze angajament față de jurnalismul etic și profesional (reieșind din rapoartele de monitorizare a mass-media, în cazul în care există).
    Sunt eligibile instituțiile media de limbă română și rusă, indiferent de genul de activitate (TV, radio, ziar, și/sau Internet).

CRITERIILE DE EVALUARE

Dosarele vor fi analizate și evaluate de o comisie de selecție în baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de Evaluare Punctaj maxim
Solicitantul a demonstrat necesitatea acestui grant 35
Solicitantul a demonstrat o politică editorială independentă (reieșind din evaluările/rapoartele externe de evaluare, în cazul în care există și aderarea la Codul de etică) 25
Solicitantul a demonstrat angajamentul față de jurnalismul etic și profesional (reieșind din rapoartele de monitorizare a mass-media, în cazul în care există) 20
Solicitantul a prezentat un buget realist, iar costurile sunt rezonabile 20
Total 100 puncte

Cererile incomplete, neeligibile sau depuse cu întârziere nu vor fi luate în considerare pentru finanțare. Beneficiarii selectați vor trece prin proceduri standard de verificare, în conformitate cu politicile Internews și ale donatorilor.

CONȚINUTUL DOSARULUI

Pentru a aplica pentru grant, vă rugăm să depuneți următoarele documente:

 CUM SĂ DEPUNEȚI DOSARUL

Toate dosarele vor fi expediate în format electronic (anexând documentele menționate în secțiunea Conținutul Dosarului) la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea „Fond de Sprijin” în subiectul mesajului, până pe data de 7 septembrie, ora 18:00.

Toți solicitanții vor fi înștiințați în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor de către Internews. Solicitanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de înscriere în concursul de granturi ajung la reprezentanții Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea cererilor.

AVIZUL DE SELECȚIE A DOSARULUI NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Odată ce selecția este confirmată, un acord final de subgrant va fi negociat și semnat cu solicitantul câștigător, după aprobarea finanțatorului și a verificării cu succes a procedurilor standarde.