Sari la conținut

Program de Granturi: „RĂSPUNSUL COMUNITĂȚILOR LA DEZINFORMARE” – Solicitare de Propuneri

  • de

Internews în Moldova anunță un concurs deschis pentru mass-media și organizațiile societății civile (OSC) pentru a sprijini activități ce vor contribui la îmbunătățirea gândirii critice a cetățenilor și la dezvoltarea abilităților de identificare a dezinformării și propagandei. Inițiativele vor fi desfășurate în comunități locale, în limba de comunicare al acestora. Solicitanții sunt încurajați să-și orienteze proiectele în comunități defavorizate/neglijate/slab informate, dedicate  tinerilor și vârstnicilor. Suportul va fi oferit în cadrul proiectului „Susținerea Presei Independente și a Rezilienței Informaționale (SIMIR) în Moldova” implementat de Internews și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectele pot include mai multe inițiative ce nu se vor limita la:

(Solicitanții sunt încurajați să propună abordări și activități diferite, creative și inovatoare, și să nu se limiteze doar la exemplele de mai jos.)

  • Activități comunitare privind raționamentul online și verificarea informațiilor;
  • Promovarea gândirii critice pe rețelele sociale prin intermediul conținutului de divertisment;
  • Jurnalismul explicativ pentru a dezminți zvonurile și dezinformarea;
  • Sondaje/analize de opinie publică pentru a evalua impactul dezinformării;
  • Activități ce vizează comunitățile entice, în special de romi, lingvistice și vulnerabile la dezinformare;
  • Proiecte pentru tineri care promovează alfabetizarea media și digitală.

Proiectele urmăresc să sensibilizeze opinia publică, să atragă interesul și implicarea cetățenilor. Sunt încurajate parteneriatele dintre mass-media și organizațiile societății civile pentru a organiza activități în comun.

Solicitanții vor elabora un plan de evaluare a activităților propuse și a rezultatelor așteptate. Planul va include sondaje de evaluare a activităților și evenimentelor pentru a înțelege în ce măsură acestea sau resursele utilizate au produs schimbarea propusă de mass-media și organizațiile societății civile.

 VALOAREA GRANTULUI

În cadrul acestui program de granturi, Internews intenționează să acorde până la 6 (șase) granturi care vor fi implementate maxim 12 luni. Bugetul maxim este de 38,000 EURO pentru fiecare grant. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse. Valoarea bugetelor finale vor fi ajustate împreună cu echipa Internews numai cu organizațiile selectate.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova.
  • Să nu aibă afiliere cu instituții/funcții publice, partide politice și organizații/grupuri religioase.

CRITERIILE DE EVALUARE

Dosarele vor fi analizate și evaluate de o comisie de selecție în baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de Evaluare Punctaj maxim
Activitățile propuse sunt viabile, rezonabile și vor produce rezultate măsurabile 50
Publicul țintă (inclusiv comunitățile defavorizate) 10
Planul de Monitorizare și Evaluare a proiectului 10
Experiența și capacitatea organizației 10
Eficiența costurilor (costurile sunt stabilite în mod rezonabil în buget și asigură cea mai bună realizare posibilă a activităților propuse) 20
Total 100 puncte

Cererile incomplete, neeligibile sau depuse cu întârziere nu vor fi luate în considerare pentru finanțare. Beneficiarii selectați vor trece prin proceduri standard de verificare, în conformitate cu politicile Internews și ale donatorilor.

CONȚINUTUL DOSARULUI

Dosarul pentru solicitarea asistenței trebuie să includă următoarele:

 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI&RĂSPUNSURI

Internews în Moldova va organiza pe data de 24 august, ora 11:00, o sesiune online de Întrebări&Răspunsuri pentru a oferi informații despre programul de granturi. Pentru a participa la această sesiune, doritorii sunt rugați să se înregistreze, completând următorul formular https://forms.gle/biFM4Qveov3WYXpW7 până la 23 august 2022. Toate informațiile privind modalitatea de conectare vor fi transmise la adresele de email incluse în formular.

CUM SĂ DEPUNEȚI DOSARUL

Toate dosarele vor fi expediate în format electronic (anexând documentele menționate în secțiunea Conținutul Dosarului) la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea „Granturi pe Dezinformare” în subiectul mesajului, până pe data de 9 septembrie, ora 18:00.

Toți solicitanții vor fi înștiințați de echipa Internews în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor. Solicitanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de înscriere în concursul de granturi ajung la reprezentanții Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea cererilor.

AVIZUL DE SELECȚIE A DOSARULUI NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Odată ce selecția este confirmată, un acord final de subgrant va fi negociat și semnat cu solicitantul câștigător, după aprobarea finanțatorului și a verificării cu succes a procedurilor standarde.