Sari la conținut

Program de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale (MIGG – Media Information Gaps Grants) 2022

 • de

CERERE DE PARTICIPARE

Program de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale
(MIGG – Media Information Gaps Grants)

Cine poate participa: organizații media independente, ONG-uri, case de producție, jurnaliști, bloggeri, vloggeri, influenceri ai rețelelor sociale

Data limită: 22 decembrie 2021

 1. DESCRIEREA PROGRAMULUI

Internews în Moldova intenționează să acorde o serie de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale (MIGG) cu scopul de a sprijini proiecte pilot creative și inițiative de educație mediatică ale organizațiilor media independente, organizațiilor non-guvernamentale, caselor de producție, jurnaliștilor, bloggerilor, vloggerilor, activiștilor civici, influencerilor de pe rețelele sociale care ar putea beneficia de îndrumare profesională și sprijin financiar pentru a-și realiza ideile. Acest sprijin va fi acordat prioritar inițiativelor ce vor fi focusate pe producția inovatoare și parteneriate în educație mediatică, pentru a permite instituțiilor media și diferitor reprezentanți ai societății civile să folosească inovația în mass media ca să ajungă în comunitățile subinformate. Exemple de potențiale inițiative pot fi, dar nu se limitează la, parteneriate cu influenceri ai rețelelor sociale pentru a desfășura campanii de educație media pe social media ce vizează tinerii sau parteneriate cu organizații locale pentru desfășurarea unor campanii în regiuni. Un alt exemplu ar putea fi crearea materialelor de educație mediatică inovatoare și interactive, cum ar fi tutoriale, chestionare, teste sau jocuri pentru ca tinerii și copiii să dezvolte abilități de gândire critică.

O comisie de selecție va lua în calcul proiecte ce reprezintă parteneriate media, diferite regiuni ale țării, grupuri minoritare etnice/lingvistice care au potențialul de a completa nișele informaționale din zonele rurale/regionale, inclusiv cele în care limbile minoritare sunt intens utilizate sau în care tinerii locuiesc în comunități subinformate. Vor fi sprijinite proiecte inovatoare, precum:

 • Campanii creative de educație mediatică pentru tineri;
 • Promovarea consumului presei de calitate prin intermediul campaniilor ingenioase;
 • Promovarea cursurilor de „Educație pentru Media”;
 • Parteneriate comunitare de informare;
 • Producerea conținutului viral de promovare a educației mediatice, combaterea dezinformării, implicarea civică și jurnalismul cetățenesc;
 • Producerea conținutului de educație mediatică în limbile minorităților;
 • Producerea conținutului de educație mediatică adresat persoanelor cu necesități speciale;
 • Alte inițiative inovatoare ce întrunesc obiectivele programului de granturi.
 1. VALOAREA GRANTULUI

Internews intenționează să acorde până la 5 (cinci) granturi mici, cu bugetul maxim de 10,000 EURO fiecare. Internews nu va lua în considerare, sub nicio formă, cererile ce vor depăși suma de 10,000 EURO. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse. Valoarea bugetelor finale vor fi ajustate împreună cu echipa Internews numai cu candidații selectați.

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Internews anticipează ca toate granturile acordate în baza acestui concurs să fie implementate în perioada 1 Februarie 2022 –  30 iulie 2022 (maxim 6 luni). Termene mai scurte sunt acceptabile dacă întrunesc scopul și cerințele proiectului.

 1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie rezidenți ai Republicii Moldova;
 • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova (persoanele fizice precum bloggeri, vloggeri, și influenceri, etc, sunt încurajate să creeze parteneriate cu organizații);
 • Să fie utilizatori creativi ai noilor tehnologii;
 • Să se angajeze să majoreze numărul spectatorilor/ascultătorilor/utilizatorilor/ cititorilor;
 • Să tindă spre creșterea numărului, formatelor și calității materialelor produse;
 • Să demonstreze angajamentul de a continua activitățile propuse;
 • Să demonstreze angajamentul de a raporta conform cerințelor și în termenele limită stabilite.
 1. CRITERIILE DE EVALUARE

O comisie de selecție va examina și evalua cererile în baza următoarelor criterii:

 1. Calitatea și creativitatea ideii proiectului: maxim 50 de puncte;
 2. Planificarea proiectului /Abilitatea de a atinge obiective: maxim 20 de puncte;
 3. Monitorizarea și evaluarea proiectului: maxim 20 de puncte;
 4. Experiența și capacitatea ofertantului de a implementa proiectul: maxim 10 puncte.
 1. CERINȚE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI

  Dosarul trebuie să conțină:

 1. O descriere a proiectului;
 2. Un buget detaliat.

Descrierea proiectului trebuie să conțină:

 1. Ideea proiectului;
 2. Un plan de lucru detaliat și realist cu livrabile concrete prezentate în termenul de implementare a proiectului;
 3. Un plan de monitorizare și evaluare (enumerând indicatorii de producție și rezultat);
 4. Informații despre experiența anterioară ca beneficiari de granturi, cu mențiunea finanțatorului (dacă este cazul).
 1. INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi expediat în format electronic la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea „Granturi MIGG 2022” în subiectul mesajului, până la 22 decembrie 2021. Mesajul trebuie să conțină:

 1. Documentele anexate ca parte a dosarului de participare (descrierea proiectului și bugetul detaliat);
 2. Numele complet al solicitantului;
 3. Actele de înregistrare ale organizației, eliberate de autoritățile Republicii Moldova;
 4. Informații de contact, inclusiv adresa și numărul de telefon.

Formularele pot fi obținute accesând următoarele link-uri: Formular pentru descrierea proiectului, Formular pentru buget. 

 1. NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI

Toți candidații vor fi înștiințați în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor de către Internews. Participanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de înscriere în concursul de granturi ajung la reprezentanții Internews.

Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de cincisprezece  (15) zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea cererilor.

AVIZUL DE SELECȚIE A CERERII NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Acordul de oferire a grantului va fi negociat și semnat cu solicitantul doar după aprobarea finanțatorului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email in-chisinau@internews.org sau să ne sunați la numărul de oficiu +373 60500570.

 1. SESIUNI DE INFORMARE

Internews va organiza o sesiune de informare online pentru clarificări și detalii pentru toți cei/cele ce intenționează să se înscrie în concursul de granturi mici. Pentru a participa la această sesiune de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând următorul formular: Formular de participare la sesiunea de informare. Toate informațiile privind data organizării sesiunii de informare și modalitatea de conectare, vor fi transmise la adresele de email oferite în formular.

 1. ALTE INFORMAȚII

Parteneriatul dintre Internews și hub-ul destinat industriilor creative și media MEDIACOR va facilita accesul beneficiarilor de graturi la studiourile video/audio, spațiile de co-working și în cadrul evenimentelor de specialitate (conferinte, workshopuri, instruiri, etc).

 1. BACKGROUND

Această activitate este parte a proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediatică”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor access la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.