Sari la conținut

Termeni de Referință: Realizarea unui studiu de cartografiere a organizațiilor media regionale

 • de

Termen limită: 10 februarie 2023

Deschis pentru: experți/experte, organizații, companii

Informații generale

Internews intenționează să realizeze o cartografiere a spațiului/sectorului mediatic din Moldova pentru a identifica prezența instituțiilor media în toate regiunile țării. Ca rezultat, vor fi elaborate un set de date interactive și o hartă a organizațiilor de presă active, incluzând concentrarea lor geografică, acoperirea pe țară/regiune, audiența, proprietatea și informațiile de contact. De asemenea, această cercetare va oferi o imagine mai clară despre comunitățile subinformate, lacunele procesului de informare în regiuni și sprijinul necesar pentru presa locală. Datele acestui studiu vor fi accesibile pentru uz public .

Internews caută în acest sens un expert/o expertă, o organizație sau o companie care să efectueze cercetarea. Metodologia și întrebările vor fi coordonate și aprobate de Internews în Moldova. Perioada de implementare a studiului va fi negociată cu persoana, organizația sau compania selectată.

 Responsabilități:

 • Elaborarea metodologiei studiului de cartografiere;
 • Colectarea datelor pentru a identifica prezența instituțiilor media în regiunile Moldovei (ex. instituții media active, concentrarea lor geografică, acoperirea pe țară, tirajul, proprietatea și informațiile de contact), realizearea cartografierii spațiului mediatic din regiunile Moldovei (în afara Chișinăului);
 • Prezentarea datelor colectate și rezultatele studiului în limba română, rusă și engleză;
 • Analizarea datelor cantitative colectate pentru a oferi informații despre prezența instituțiilor media în regiuni, precum și despre comunitățile subinformate și lacunele procesului de informare;
 • Oferirea recomandărilor pentru activități ulterioare din acest domeniu.

 Calificări necesare

 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul cercetării;
 • Abilități de cercetare calitativă și cantitativă;
 • Cunoașterea spațiului mediatic din Moldova va fi un avantaj;
 • Capacitatea de a întocmi rapoarte analitice în limbile română, rusă și engleză.

Conținutul cererii

 • CV sau o descriere a organizației/companiei cu detalii despre experiența și capacitățile acesteia;
 • Metodologia propusă (ce/de ce/cum ex. date privind populația cercetată, baza de eșantionare și metoda);
 • Bugetul detaliat;
 • Cronologia cercetării planificate;
 • Două scrisori de referință care dovedesc experiența în realizarea unor activități similare.

Termen limită de depunere a dosarelor

Toți cei interesați sunt încurajați să depună dosarele (așa cum este descris în secțiunea „Conținutul cererilor”) în format electronic la următoarea adresă de e-mail dmitu@internews.org cu sintagma  „Harta Mass Media” în linia de subiect, până pe data de: 10 februarie 2023.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați și la numărul de telefon:+373 60500570.


Acest studiu va fi realizat în cadrul proiectului „Progresarea educației mediatice și sprijinirea mass-media din Republica Moldova”, finanțat de Suedia și implementat de Internews în Moldova. Programul își propune să contribuie la creșterea unui sector media divers, independent și viabil financiar, și la împuternicirea tinerilor moldoveni de a naviga în siguranță în mediul lor complex de informare.