Sari la conținut

Termeni de referință: Alegerea unei instituții/companii care să efectueze un sondaj de audiență

 • de

Informații generale

Proiectul „Modele și strategii de reziliență organizațională a redacțiilor” (NORMS), susținut de Ambasada SUA în Moldova, are drept scop dezvoltarea unui sector media vibrant, durabil și independent la nivel regional în Republica Moldova, care poate spori accesul cetățenilor moldoveni, din afara Chișinăului, la informații relevante și diverse. Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul va oferi sprijin cuprinzător pe termen lung pentru cinci instituții media independente, localizate în afara Chișinăului, pentru a le dezvolta capacitățile manageriale, de afaceri și editoriale. Ca rezultat, instituțiile media își vor îmbunătăți capacitatea organizațională generală, sustenabilitatea financiară, precum și calitatea editorială și audiența.

Proiectul va comanda, de asemenea, o cercetare detaliată a publicului (audienței) pentru a le oferi partenerilor o idee mai clară despre cererile de informații ale publicului (audienței) lor și pentru a-i ajuta să creeze conținuturi de interes, să construiască relații cu publicul (audienței) lor și să exploreze noi oportunități de generare și diversificare a veniturilor. Internews caută o organizație care să realizeze această cercetare.

De ce sondajul?

Mass-media regionale nu dispun de informații detaliate despre publicul (audiența) lor (dincolo de statisticile Google Analytics), care pot oferi informații despre preferințele și nevoile consumatorilor, despre audiențele insuficient deservite și despre lacunele de acoperire (atât în ceea ce privește subiectele/problemele, cât și din punct de vedere geografic). Aceste date sunt vitale pentru a decide ce subiecte să acopere și cum să direcționeze conținutul către public (audiență), precum și să dezvolte și să implementeze monetizarea conținutului, și alte strategii de generare de venituri.

Cercetarea publicului (audienței) va ajuta partenerii cheie ai proiectului nostru să creeze un profil detaliat al publicului (audienței) și să își extindă conținutul pentru a răspunde cât mai bine cerințelor de informare ale comunității și pentru a umple golurile din arealul de acoperire mediatică. O mai bună înțelegere a nevoilor de informare ale cititorilor/privitorilor îi va ajuta, de asemenea, pe partenerii cheie să construiască relații mai puternice cu publicul (audiența) lor și va oferi oportunități de diversificare a veniturilor.

Obiectivele sondajului

Sondajul de audiență va examina:

 • Profilul audienței (de exemplu zona de reședință, vârsta și nivelul de educație, printre alți factori) pentru cele cinci instituții media partenere cheie ale proiectului – Bas TV (Basarabeasca), Nokta (Comrat), Observatorul de Nord (Soroca), Studio-L (Căușeni) și TUK (Taraclia);
 • Obiceiurile de consum media ale cititorilor/privitorilor celor cinci instituții media (de exemplu cum, când, cât de mult, de ce consumă oamenii conținutul);
 • Informații privind preferințele și nevoile consumatorilor celor cinci media;
 • Date despre probleme/subiecte care nu sunt acoperite de cele cinci media (lacune în acoperire);
 • Dimensiunea audienței potențiale pentru fiecare dintre cele cinci redacții;
 • Dimensiunea audienței actuale pentru fiecare dintre cele cinci media;
 • Dimensiunea audienței pierdute la fiecare dintre cele cinci media;
 • Nivelul de cunoaștere a mărcii pentru fiecare dintre cele redacții;
 • Principalii concurenți ai celor cinci media, etc.

Solicitanții vor trebui să:

 • Elaboreze metodologia (inclusiv chestionarul de sondaj în limbile română și rusă) pentru un sondaj de audiență;
 • Realizeze un sondaj de audiență reprezentativ pentru a identifica profilul specific al publicului (audienței) pentru fiecare dintre cei cinci parteneri de proiect, să furnizeze informații despre preferințele și nevoile consumatorilor;
 • Furnizeze datele colectate (inclusiv o bază de date dezagregată) și rezultatele sondajului în limbile română, rusă și engleză;
 • Facă o prezentare cu sugestii și tendințe/probleme la care să acorde atenție pentru fiecare mijloc de informare în parte.

Metodologia și întrebările vor fi consultate și aprobate de Internews în Moldova. Perioada de realizare a studiului va fi negociată cu compania aleasă.

 Calificările necesare

 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul cercetării sociologice;
 • Competențe de cercetare calitativă și cantitativă;
 • Capacitatea de a întocmi rapoarte analitice în limbile română, rusă și engleză.

 Conținutul cererii  

A. Propunerea tehnică, care trebuie să includă:

 • Descrierea organizației cu detalii despre experiența și capacitățile sale, expertiza echipei, portofoliul etc.
 • Descrierea metodologiei de cercetare propuse (ce/pentru ce/cum, de exemplu date despre populația cercetată, eșantionare și metodă(e));
 • Cronologia/calendarul pentru cercetarea planificată;
 • Două scrisori de recomandare care să ateste experiența în desfășurarea unor misiuni similare.

B. Propunerea financiară

Buget detaliat (categorii bugetare clare, inclusiv toate taxele și costurile), specificat în Dolari SUA.

Termenul limită de depunere a cererilor

Cererile (așa cum sunt descrise în secțiunea „Conținutul cererii”) pot fi trimise pe adresa electronică: igotisan@internews.org, până la 29 iulie 2022, ora 18.00.