Sari la conținut

SOLICITARE DE PROPUNERI – Sprijinirea eforturilor de educație media pentru comunitățile rurale

  • de

SOLICITARE DE PROPUNERI

Sprijinirea eforturilor de educație media pentru comunitățile rurale

Data publicării: 25 octombrie 2023

Cine poate participa: Mass-media independente și organizații ale societății civile (OSC) din Republica Moldova.

Data limită: 15 noiembrie 2023, 18:00.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE GRANTURI

Internews in Moldova anunță un concurs deschis pentru a sprijini activități ce vor oferi locuitorilor din mediul rural și regional, de toate vârstele, oportunități de a-și dezvolta gândirea critică și abilități de a face distincție între dezinformare și informare echilibrată. Internews va selecta o instituție media independentă/OSC a cărei inițiative vor îmbunătăți capacitățile cetățenilor de a evalua critic informația, de a recunoaște dezinformarea și de a conștientiza nevoia de a lua decizii bazate pe informații veridice, din surse credibile. De asemenea, se așteaptă ca activitățile să scoată la iveală vulnerabilitățile publicului la dezinformare, inclusiv în mediul online (rețele de socializare).

Solicitanții sunt încurajați să se concentreze pe activități inovatoare, creative și interactive. Propunerile s-ar putea baza pe inițiative existente în materie de educație media, pentru a consolida și extinde eforturile, dacă este necesar.

Proiectele pot include mai multe inițiative ce nu se vor limita la:

(Solicitanții sunt încurajați să propună abordări și activități diferite, și să nu se limiteze doar la exemplele de mai jos.)

  • Campanii și inițiative online și offline care implică, informează și inoculează cetățenii împotriva dezinformării;
  • Activități de îmbunătățire a abilităților oamenilor de a analiza, utiliza, crea și distribui informații, atât online, cât și offline, mai eficient și responsabil;
  • Campanii creative și inovatoare de educație media care implică influenceri, lideri comunitari, actori etc.;
  • Conținut creativ, inovator, orientat spre educația media, cum ar fi cluburi de dezbateri, jocuri, concursuri, emisiuni de știri satirice etc.;
  • Activități în comunitate bazate pe verificarea informațiilor din online;
  • Producție de conținut viral pentru combaterea dezinformării și promovarea educației media, a implicării cetățenilor și a jurnalismului cetățenesc.

VALOAREA GRANTULUI

În cadrul acestui program, Internews intenționează să acorde un (1) grant cu un buget maxim de până la 26.000 USD.

PERIOADA DE PERFORMANȚĂ

Internews anticipează semnarea acordului de subgrant în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, cu perioada de performanță februarie – august 2024.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova;
  • Să nu aibă afiliere cu instituții/funcții publice, partide politice și organizații/grupuri religioase.

CRITERIILE DE EVALUARE

Dosarele vor fi analizate și evaluate de o comisie de selecție în baza următoarelor criterii de evaluare:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
Activitățile propuse sunt viabile, rezonabile și vor produce rezultate măsurabile 40
Rezultatul și impactul preconizat al proiectului 10
Experiența și capacitatea organizației de a lucra la nivel local (conexiuni stabilite în cadrul comunității, cu publicul țintă și amploarea preconizată a inițiativei) 20
Înțelegerea clară a tendințelor de dezinformare și a fluxurilor de informații din regiune sau comunitate 10
Eficiența costurilor (costurile sunt stabilite în mod rezonabil în buget și asigură cea mai bună realizare posibilă a activităților propuse) 20
Total 100 puncte

Beneficiarul selectat va trece prin proceduri standard de verificare, în conformitate cu politicile Internews și ale donatorilor.

CONȚINUTUL DOSARULUI

Dosarul pentru solicitarea asistenței trebuie să includă următoarele documente care pot fi depuse în limba română, rusă sau engleză:

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARELOR

Toate dosarele vor fi expediate în format electronic (anexând documentele menționate în secțiunea Conținutul Dosarului) la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea RFA: Media literacy for rural communities” în subiectul mesajului, până pe data de 15 noiembrie, ora 18:00.

E-mailul trebuie să enumere și să descrie documentele care vor fi incluse ca părți ale dosarului. În cazul în care sunt necesare mai multe mesaje pentru transmiterea conținutului dosarului, fiecare mesaj va fi numerotat (de exemplu, „mesajul 1 din 3”).

NOTIFICAREA ÎN URMA PROCESULUI DE SELECȚIE

Toți solicitanții vor fi înștiințați de echipa Internews în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor. Solicitanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de participare ajung la reprezentanții Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de douăzeci (20) zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea cererilor.

Organizația câștigătoare trebuie să confirme cererea și acceptarea selecției în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la notificarea selecției sau selecția va fi retrasă și va fi oferită următorului solicitant, cel mai calificat.

AVIZUL DE SELECȚIE A DOSARULUI NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Odată ce selecția este confirmată, un acord final de subgrant va fi negociat și semnat cu solicitantul câștigător, după aprobarea finanțatorului și a verificării cu succes a procedurilor standarde.

INFORMAȚIE DE CONTEXT

Această activitate face parte din proiectul „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.