Sari la conținut

Anunț de recepționare a cererilor – PROGRAM DE ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL MASS MEDIA

 • de

„Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M)

Data limită: 20 septembrie 2023

Cine poate participa: Organizații media independente din Republica Moldova

 Descrierea proiectului

Proiectul “Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice. Concentrându-se pe oferta și cererea de informații obiective, MEDIA-M consolidează capacitatea mass-mediei independente de a-și îndeplini rolul de supraveghetor al acțiunilor autorităților și de a servi drept spațiu pentru ca cetățenii să se angajeze în dialogul de politici publice. Planificată inițial ca o inițiativă de cinci ani, durata MEDIA-M a fost extinsă de două ori, cel mai recent în aprilie 2023. Astfel, proiectul este planificat să se încheie în septembrie 2026.

Proiectul oferă suport intensiv și pe termen lung pentru dezvoltarea capacităților a șase instituții media din Moldova. Datorită acestui sprijin, organizațiile au făcut pași notabili în ceea ce privește dezvoltarea lor managerială, financiară și editorială. Au reușit să elaboreze pentru prima dată planuri strategice și operaționale, să lanseze inițiative inedite ce au generat venituri și să exploreze formate inovatoare de producere de conținut ce au dus la creșterea audienței.

Ca parte a extinderii recente a proiectului, Internews intenționează să selecteze încă șase organizații media care vor beneficia de dezvoltare intensivă în domeniul consolidării capacităților instituționale, inclusiv asistență tehnică și financiară. Inițial, programul de asistență va fi pentru un an. În baza progreselor și rezultatelor înregistrate, evaluate de echipa Internews și experți independenți, precum și a monitorizării permanente, va fi decisă posibilitatea de prelungire multi-anuală a sprijinului respectiv. Consultanții în politici editoriale, afaceri și management vor lucra individual cu managementul și personalul  fiecărei instituții media pentru a atinge scopurile propuse. Valoarea asistenței va fi stabilită individual pentru fiecare entitate media și justificată în baza evaluărilor. Prin suportul de grant se va putea sprijini producerea și distribuirea conținutului de știri pe diverse platforme (inclusiv procurarea/renovarea echipamentului tehnic pentru a face acest lucru), dezvoltarea noilor formate de conținut și abordarea problemelor politice, economice și sociale ce promovează responsabilitatea și participarea civică, precum și alte idei inovative.

 Criteriile de eligibilitate

Media de toate tipurile (TV, radio, ziar, și/sau online) sunt eligibile. Prioritate se va acorda instituțiilor media care doresc să stabilească legături mai strânse cu publicul regional sau sub-reprezentat, inclusiv care și-au manifestat deja un angajament față de principiile schimbării transformaționale ale MEDIA-M. Cel puțin unul dintre partenerii proiectului se va concentra, în primul rând, pe dezvoltarea jurnalismului de investigație.

*Actualii parteneri cheie ai Internews în Moldova nu sunt eligibili pentru acest apel.

 Pentru a fi eligibilă, organizația media trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Să fie înregistrată oficial în Republica Moldova,
 • Să aibă o politică editorială independentă (reieșind din rapoartele externe de evaluare, în cazul în care există),
 • Să demonstreze angajament față de jurnalismul etic și de calitate (reieșind din rapoartele de monitorizare a mass-media),
 • Să producă conținut în limbă română și/sau rusă, pe mai multe platforme (TV, radio, ziar, și/sau online).

 Criteriile de evaluare

Dosarele vor fi analizate și evaluate de o comisie specială (compusă din experți media, societatea civilă și reprezentanți ai donatorilor) în baza unor criterii de selectare, printre care:

 1. Politică editorială independentă (politică editorială independentă demonstrată, susținută de rapoarte de evaluare/evaluări externe acolo unde este posibil, angajament demonstrat față de jurnalismul etic, angajament dovedit față de jurnalismul civic, competențe și abilități dovedite în jurnalismul de investigație, dacă este cazul);
 2. Audiența (cunoașterea audienței, disponibilitate de a extinde geografic aria de acoperire și rețeaua de activitate, dorința de a încuraja implicarea comunității și de a folosi feedbackul publicului pentru a îmbunătăți conținutul);
 3. Capacitate organizațională (declarație privind capacitatea, inclusiv resursele umane și tehnice alocate pentru proiect, planul strategic/organizațional al instituției media (dacă există) sau o declarație privind scopurile instituției pentru următorii trei/cinci ani, capacitatea de a aloca timp și resurse fizice pentru consultanți pe termen lung);
 4. Deschidere, angajament și responsabilitate pentru dezvoltarea capacităților organizaționale și a calității conținutului media (deschidere demonstrată de a îmbunătățiri capacitățile manageriale/organizaționale, motivația de a îmbunătăți capacitatea de munca cu sprijinul experților în jurnalismul multimedia și managementul de afaceri).

Solicitanții trebuie să se asigure că vor aborda aceste criterii în dosarele lor.

Cerințe pentru participare

Dosarul pentru solicitarea asistenței trebuie să includă următoarele documente care pot fi depuse în limba română, rusă sau engleză:

 1. Actele de înregistrare ale organizației media, eliberate de autoritățile Republicii Moldova,
 2. Politica editorială,
 3. Declarația privind capacitatea instituției, inclusiv resursele tehnice și umane ce urmează a fi alocate pentru acest proiect,
 4. Planul strategic/organizațional al instituției media (dacă este există). În caz contrar, o declarație privind scopurile organizației media pentru următorii 3-5 ani,
 5. Scrisoare de motivare în care este argumentată solicitarea de asistență.

Sesiune de „Întrebări și Răspunsuri”

Va fi organizată o sesiune de „Întrebări și Răspunsuri” pentru clarificări și detalii suplimentare pentru instituțiile media ce intenționează să participe la acest program. Pentru asta, doritorii sunt rugați să se înregistreze, completând următorul formular. Data preliminară pentru sesiune este 12 septembrie 2023, ora 11.00. Toate informațiile privind data organizării sesiunii de informare și modalitatea de conectare, vor fi transmise la adresele de email oferite în formular.

 Procedura de depunere a dosarelor

Organizațiile media sunt încurajate să expedieze dosarele la următoarea adresă de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea „MEDIA-M Suport 2023” în subiectul mesajului, până pe data de 20 septembrie 2023, ora 18:00.

Toți solicitanții vor fi înștiințați de echipa Internews în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor. Solicitanții sunt responsabili de asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care conțin dosarele de participare ajung la reprezentanții Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de douăzeci (20) zile de la data limită pentru depunerea cererilor.

AVIZUL DE SELECȚIE A UNEI INSTITUȚII MEDIA NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUPORT DE GRANT.